Giỏ hàng

Tại sao lại có tháp giải nhiệt hình tròn, và hình vuông

01/03/2018

Hỏi:Tháp giải nhiệt loại giống nhau chảy ngược dòng lý do tại sao phân hình dạng loại tròn và hình dạng loại vuông?

Trả lời : Do hình dạng tháp chảy ngƣợc dòng loại tròn cấu trúc rất nhẹ ,quy trình lắp đặt cũng rất dễ dàng ,và được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau , trước đây loại tháp giải nhiệt hình tròn này phát triển đầu tiên ; chính vì ra đời đầu tiên dạng hình tròn lên có một số nhược điểm là trong quá trình bảo trì không có dễ dàng và không được sử dụng kết nối từ tháp này qua tháp khác , và sau này theo thiết kế mới tháp giải nhiệt chảy ngược dòng loại vuông ra đời giúp việc bảo trì bảo dưỡng dễ dàng hơn, và có thể liên kết các tháp với nhau để sử dụng


Mới hơn