Giỏ hàng

Tháp giải nhiệt sử dụng trong mùa đông bị đóng băng , thì làm thế nào để xử lý ?

01/03/2018

Tháp giải nhiệt sử dụng trong mùa đông bị đóng băng , thì làm thế nào để xử lý ?

Trả lời: a. Tháp giải nhiệt lúc không sử dụng đến thì lượng nước trong đế bồn cần thải ra , để
tránh trường hợp đường ống bị co giản và nứt ra .

b. Cần thêm hóa chất chống đóng băng .
c. Đế bồn cần thêm máy nhiệt điện .
d. Đường ống cần phải bảo vệ chống đóng băng .


Cũ hơn Mới hơn