Giỏ hàng

HƯỚNG DẪN CHỈNH RƠ LE ÁP SUẤT MÁY NÉN KHÍ PISTON FUSHENG CHUẨN HÃNG

05/12/2022

HƯỚNG DẪN CHỈNH RƠ LE ÁP SUẤT MÁY NÉN KHÍ PISTON FUSHENG

Rơ le áp suất hay còn gọi là công tắc áp suất là một thiết bị tự động có khả năng điều chỉnh áp suất, qua đó điều chỉnh quá trình : ON/ OFF của máy nén khí piston.

Description: F:\HAI 2016\MAY NEN KHI\TÀI LIỆU MÁY NÉN KHÍ\ROLE AP SUAT, KDT\z3935395051606_8926daff957afb0a4afdc57e29ac69f8.jpgDescription: F:\HAI 2016\MAY NEN KHI\TÀI LIỆU MÁY NÉN KHÍ\ROLE AP SUAT, KDT\z3935394947860_20f6853fb88051360cfe076fa0308fd0.jpg

Trong rơ le áp suất có 3 lò xo được đánh số thứ tự  : 1, 2, 3

Lò xo : 1 và 2 có tác dụng  điều chỉnh tăng giảm áp suất P (áp suất ngắt máy)

Lò xo 3:  có tác dụng  điều chỉnh : ∆P  (độ chênh lệch áp suất, giữa Ngắt/ Đóng áp suất) điều chỉnh áp suất máy chạy lại.

Theo cài đặt rơ le áp suất của máy nén khí Piston Fusheng: Rơ le áp suất sẽ được  cài đặt mặc định:  6kg/cm2  máy chạy, 8kg/cm2 máy ngắt.

  • Nếu muốn Điều chỉnh áp suất ngắt máy tăng lên ta tiến hành ép lò xo: 1 và 2 xuống bằng cách vặn ốc hãm lò xo theo kim đồng hồ ( lưu ý lò xo 1 và 2 phải được ép xuống đều nhau). VD muốn điều chỉnh áp suất 7kg/cm2 máy chạy, 9kg/cm2 máy ngắt ta tiến hành vặn ép đều lò xo 1 và 2 , ( mỗi lò xo vặn ốc vào theo chiều kim đồng hồ từ 3-4 vòng)
  • Nếu muốn điều chỉnh áp suất ngắt máy giảm xuống ta tiến hành lới lỏng lò xo bằng cách vặn ốc hãm ngược kim đồng hồ.( lưu ý lò xo 1 và 2 phải được lới lỏng ra đều nhau) VN nếu muốn điều chỉnh áp suất 5kg/cm2 máy chạy, 7kg/cm2 máy ngắt ta tiến hành lới lỏng đều  lò xo 1 và 2, (mỗi lò xo lới ốc ra 3-4 vòng)
  • Nếu muốn điều chỉnh độ chênh lêch áp suất ∆P > 2kg/cm2, ta tiến hành lới ép lò xo 3 vào. Vặn ốc hãm theo kim đồng hồ: VD nếu muốn 5/cm2 máy chạy, 8kg/cm2 máy ngắt ta tiến hành ép xò 3 bằng cách vặn ốc hãm theo kim đồng hồ .
  • Lưu ý  đối với rơ lép áp suất loại này thì ∆P luôn luôn lớn hơn bằng 2, do đó muốn chỉnh độ chênh áp suất nhỏ hơn 2 kg/cm2 sẽ không chỉnh được.  Giả sử muốn chỉnh 7kg/cm2 máy chạy, 8kg/cm2 máy ngắt thì sẽ không chỉnh được với loại rơ le áp suất này.
  • Bạn cần tư vấn thêm xin liện với công ty cổ phần AE.

 

 


Mới hơn