Giỏ hàng

Trách nhiệm vận hành máy nén khí trục vít.

01/03/2018

Trách nhim vận hành Máy nén khí trục vít bao gm nhng gì

Máy nén khí trục vít là một máy móc thiết bị điện tương đối phức tạp đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất. Do đó, máy nén nên hoạt động cẩn thận, bảo dưỡng cẩn thận để đảm bảo hoạt động an toàn. Máy nén khí trách nhiệm điều hành bao gồm các khía cạnh sau:
(1) quản lý các máy phải thiết lập ý tưởng nghiêm túc lạc quan về máy nén khí và thiết bị phụ trợ.
(2) kiến thức về việc xây dựng, vai trò của các nguyên tắc và hiệu suất của máy nén khí, có được những kiến thức có liên quan của thủ tục hành an toàn và thiết bị phụ trợ của họ.
(3) Tìm hiểu kỹ về công nghệ, phần điện tử bảng điều khiền trước khi vận hành máy.
(5) Tìm hiểu các hử hỏng có thể xảy ra để tìm  nguyên nhân và biện pháp khắc phục nếu máy nén gặp sự cố
(6) Kiểm tra máy thường xuyên ghi chép các thông số vận hành vào hồ sơ vận hành của máy.
(7) Chỉ những nhân viên được đào tạo mới được phép vận hành hệ thống khí nén.
(8) nỗ lực để cải thiện độ tin cậy hoạt động của khối lượng nén và không khí cung cấp, để đạt được vận hành an toàn.


Cũ hơn Mới hơn


0 bình luận


Bình luận

Lưu ý: Các bình luận phải được duyệt trước khi được hiển thị.