Giỏ hàng

Tấm tản nhiệt của tháp giải nhiệt làm bằng vật liệu gì?

01/03/2018

ẤM TẢN NHIỆT 1. Hỏi: Tấm tản nhiệt của loại tháp LBC là chất liệu gì, nhiệt độ chịu tối đa bao nhiêu?

Trả lời: a. Là tấm PVC cứng qua cán cuộn định hình máy và quấn thành hình, tưới keo lạnh kết dính, qua
công đoạn thổi khô xong mới tháo khuôn b. Tấm tản nhiệt PVC có thể chịu nhiệt độ tối đa 47oC 2.

Hỏi: Chủng loại, chất liệu, tính năng, tính chịu nhiệt và khác biệt của tấm tản nhiệt?

Trả lời: Chủng loại Chất liệu Tính chịu nhiệt Tính năng Loại tháp dùng Cán cuộn định hình PVC Khoảng dƣới 47oC Chế tạo gia công dễ dàng, giá thành thấp (cần keo kết dính) LBC, LBC-LN, LBC-SLN, LDC-N CPVC Khoảng dưới 60oC LBC, LBC-LN, LBC-SLN, LDC-N, LBC-P PP Khoảng dưới 90oC Không cần keo kết dính LBC-PP Gỗ xử lý chống ăn mòn GỖ Dưới 99oC Không dễ nghẹt, thích hợp sử dụng ở nguồn nước đặt biệt LBC-W
Định hình chân không(loại cross flow dùng) khoảng cách 20 mm PVC Khoảng dưới 47oC Tính năng tốt (cần keo kết dính) LRC-H, LRC-SAS, LCC, LPC CPVC Khoảng dưới 60oC
Định hình chân không(loại counter flow dùng) khoảng cách 25~38 mm PVC Khoảng dƣới 47oC Dựa theo chất lượng nước khác nhau mà chọn dùng khoảng cách lỗ (cần keo kết dính) LBC, LBC-LN, LBC-SLN, LDC-N, CPVC Khoảng dƣới LBC-P, LUC 60oC
Định hình chân không(loại counter flow dùng) khoảng cách 60 mm PVC Khoảng dưới 47oC Có thể phối hợp sử dụng ở nguồn nƣớc đặt biệt (cần keo kết dính) LFC CPVC Khoảng dưới 60oC
Định hình chân không(loại cross flow xỏ cây dùng) khoảng cách 60 mm PVC Khoảng dưới 47oC Loại xỏ cây không cần keo kết dính LUC CPVC Khoảng dưới 60oC.


Cũ hơn Mới hơn